• Начало
  • Актуално
  • Новини от Европарламента

Новини от Европарламента

Неджми Али - Предлагаме бъдещите инвестиции да бъдат ориентирани към по-слабо развитите европейски икономики и региони

 

На 15 май 2017 г. българският евродепутат от АЛДЕ Неджми Али участва  в съвместно заседание на Комисията по бюджети и на Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент. На това заседание  беше гласувано разширяването на обхвата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) или както придоби популярност под името Плана Юнкер. Членовете на двете комисии подчертаха, че Европейският инвестиционен план трябва да се фокусира върху бъдещи инвестиции с по-рисков профил, които не биха могли да бъдат реализирани по друг начин. С предимство тези инвестиции трябва да се концентрират в икономически по-слабо развитите региони на ЕС и да бъдат реализирани по напълно прозрачен начин.  

Членовете на двете парламентарни комисии очертаха позициите си в две гласувания, като първото от тях направи оценка на изпълнението на ЕФСИ до настоящия момент, а второто даде зелена светлина за удължаването и разширяването на техническата помощ на Центъра за консултантски услуги за малки и трансгранични проекти.

Депутатите от Европейския парламент смятат, че ЕФСИ ще оптимизира по-нататък резултатите си чрез:

  • Фокусиране върху допълняемостта: ЕФСИ следва да подпомага операции, насочени към недостатъчно развити сегменти на пазарите или такива с недостиг на инвестиции, както и проекти с висок рисков профил, особено в регионите с по-ниски икономически възможности, които иначе не биха били подкрепени.
  • По-добро географско разпределение: ЕФСИ трябва да допринася активно за секторното и географското разнообразяване и инвестиране в по-слабо развитите региони.
  • Подобрен Европейски център за инвестиционни консултации - ЕЦИК (European Investment Advisory Hub - EIAH): ЕЦИК следва да анализира всички недостатъци в досегашното изпълнението на ЕФСИ и да предостави съвети за комбинирането на други източници на финансиране от Съюза с тези от ЕФСИ. ЕЦИК трябва да има силно местно присъствие, за да отговори по-добре на местните потребности.
  • Повече инвестиционни платформи: За да се гарантира, че ЕФСИ обхваща също малки и трансгранични проекти, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейският инвестиционен фонд следва да си сътрудничат по-близо с националните банки за развитие или други подобни институции.
  • Прозрачност и комуникация: Решенията на Инвестиционния комитет на ЕФСИ следва да бъдат публични и добре обосновани. За да се повиши видимостта на гаранциите от ЕС, крайните бенефициенти трябва да са запознати с принципите за подпомагане от ЕФСИ.

Същевременно в гласувания регламент за ЕФСИ депутатите призовават, като част от новата Многогодишна финансова рамка (МФР), Европейската комисия да представи законодателно предложение за инвестиционна схема, която да ограничи инвестиционния недостиг в ЕС. Това следва да се постигне като се замени ЕФСИ и вземайки предвид резултатите от независима оценка на неговото функциониране. Комисията трябва да предостави тази оценка на ЕП и на Съвета до края на декември 2018 г.

Основни факти:

Европейският фонд за стратегически инвестиции, реализиран от Европейската инвестиционна банка, бе създаден за първоначален период от три години с цел мобилизиране на поне 315 млрд. евро инвестиции в реалната икономика. Европейската комисия предложи да се удължи продължителността на функциониране на фонда до края на настоящата Многогодишна финансова рамка през декември 2020 г., като се визира и постигане на инвестиционна цел от 500 милиарда евро.

Предстоящи стъпки:

Докладът по собствена инициатива за изпълнението на ЕФСИ ще бъде гласуван от депутатите на Европейския парламент по време на пленарна сесия през месец юни 2017 г. Преговорният процес за промените в регламента, които удължават периода на функциониране на Фонда са предвидени за края на месец май 2017 г.

Печат Е-мейл

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС