• Начало
  • Актуално
  • Новини от Европарламента

Новини от Европарламента

Изказване на евродепутата Искра Михайлова

Изказване на Искра Михайлова относно разглежданите днес на пленарната сесия в Страсбург доклади ориентирани към основните направления подобряващи ефективността на политиката на сближаване и заличаване на разликите в развитието на регионите на ЕС. Балансиращите финансови инструменти дават възможност за по-ефективно разгръщане на политиката на сближаване и съответно допълването между техническа помощ, развиване на финансовите инсрументи и подобряването на Кохезионната политика е бъдещото направление.

Печат Е-мейл

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС