Събития

Въпрос на д-р Джевдет Чакъров относно готовността на ВИК сектора за кандидатстване по оперативна програма "Околна среда 2014-2020"

ПечатЕ-мейл

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС