Декларация на Мустафа Карадайъ от името на ПГ на ДПС по повод 10-ти ноември

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

Днес е петък, 10 ноември. Повод да отчетем годишнина от началото на Промяната в България.

Независимо от опитите да се неглижира, забрави или подцени, 10 ноември остава символна дата в българския демократичен календар. Като начало на демокрацията, върховенството на закона, пазарната икономика, спазването на човешките права.

Формалното осъждане на комунистическия режим, престъпленията на комунистическия режим, включително и възродителния процес, не е достатъчно. Свидетели сме как все още неразбрани, неосъзнати и неосъдени остават недопустими прояви на една античовешка идеология. Дори в тази зала, особено в това НС.

Независимо от опитите за преоценка и пренаписване, събитията, които символизира 10 ноември 1989 г., са пряка последица от други събития, родили Големия протест. Това са събитията, свързани с т.н. възродителен процес, т.н. голяма екскурзия, прокудила от родината близо 500 хиляди български граждани. Насилствената смяна на имената на български граждани, частично през 70-те, 80-те години на миналия век, достигна своя връх през 1984-85 г. със смяната на имената на всички етнически турци, включително на починалите. Възродителният процес е най-мащабното престъпление на етническа основа в българската история.

10 ноември има пряка връзка с майските събития през 1989 г. с мирни протести в защита на изконните човешки права, окървавени от властта в яростен опит да се самосъхрани.

Веднага със и след насилствената промяна на имената започват и протестите на българските турци и мюсюлмани в защита на правото на име, език, самоопределение, свобода на вероизповедание. Тези протести не остават незабелязани от прогресивната и демократична Европа, от цялото прогресивно човечество. Както и най-голямото принудително изселване след Втората световна война (в мирно време!), при което стотици хиляди са изгонени, принудени да изоставят поминък, роден дом и родина.

10 ноември има пряка връзка и с конференцията по човешките измерения в Париж в края на май 1989 г. До тази конференция е изпратена декларация от нашия почетен председател д-р Ахмед Доган, написана в затвора и изнесена нелегално. Още на тази конференция, а после и в Копенхаген през 1990 г. се подчертава, че спазването на правата и свободите и върховенството на закона е основата на демокрацията.

Независимо, че промените не настъпват веднага, 10 ноември 1989 г. е предпоставка и условие за последвалите демократични промени в страната.

Началото е белязано с отмяната на прословутия чл. 1 от Конституцията на НРБ, освобождаването на политическите затворници, с връщането на имената и регистрацията на ДПС.

Още в началото ДПС каза „Не! на реваншизма“ и оттогава работи неотклонно и последователно за заедност, за единна гражданска нация. ДПС беше и остава гарант за мира и стабилността в страната.

С този исторически период се свързва конкретно историческо понятие – Български етнически модел. Този модел, като вдъхновение, идеология, философия и създаване, принадлежи на д-р Ахмед Доган и е неразривно свързан с ДПС, въплътен в основните документи на нашата партия.

Политическата матрица на българския модел за решаването на етническите проблеми предполага реална интеграция, а не автономия. Българският модел включва понятия, като мир, баланс, толерантност, диалог, съгласие, равнопоставеност и партньорство. Моделът се основава на уважение и респект към правата на всеки български гражданин, към правата на малцинствата в страната.

Този модел превърна България в пример за успешно решаване на междуетнически конфликти в началото на демокрацията, за разлика от много наши съседни държави. И то в регион, определян често като буре с барут.

Българският модел трябваше и успя (в началото с по-бързи темпове, през последните години все по-изоставащо) да осигури възможността в България в мирна обстановка да се развият процесите по демократизация чрез многопартийна система, гарантиране на избирателните права на всички български граждани, защита на правата и свободите, правото на майчин език и правото на вероизповедание.

В основата на БЕМ стои разбирането за нацията като съвкупност от всички граждани на държавата, независимо от етнически и религиозни различия. Нацията се явява съвкупност от хора, обединени от волята за общ суверенитет.

БЕМ е изключително постижение като се имат предвид особеностите на балканския национализъм. Без етническа и верска толерантност не може да се осъществи интеграцията на етнически или религиозни общности в гражданско общество.

БЕМ не е даденост, нещо гарантирано, този модел се нуждае от препотвърждаване и своята реализация в пълна степен. За това е необходим консенсус и изисква толерантно отношение между всички членове на нацията, независимо от произход, религиозна принадлежност и др. различия. Не на последно място – отказ и категорично отрицание на омразата и агресията.

Заедно с БЕМ ДПС има и друга заслуга – в лицето на своя създател – д-р Ахмед Доган, още в зората на демокрацията формулира историческата мисия на страната да заеме достойно място в европейското семейство. Д-р Ахмед Доган заяви, че пътят на България за членство в ЕС минава през членство в НАТО.

Неоспорими са заслугите на ДПС за членството на страната в НАТО и ЕС, независимо от познаването или признаването на фактите. 

Каква е картината днес?

Днес, вместо достижения на демокрацията – наблюдаваме омраза, агресия, разделение и противопоставяне, ерозия на държавността, на стабилността, ерозия на доверието към държавните органи и институции. Свидетели сме на лоши послания от управляващите към обществото и към Европа. Целите на възродителния процес продължават с други методи. Примери много, само няколко: Законът за гражданската регистрация, изучаването и ползването на майчин език.

В каква държава искаме да живеем? С отричането на БЕМ чрез включването на националисти във властта или искаме да живеем в заедност.

В държава на националисти, шовинисти, фашисти, държава на омразата, агресията, разделението, противопоставянето. Или в държава на обединителния патриотизъм в духа на заветите на Левски – за чиста и свята република, в която всички са равни – и българи, турци, евреи...

Ние от ДПС и нашите избиратели имаме ясен и категоричен отговор. Ние сме последователни – за мир и просперитет в нашата родина.

Като партия, чувствителна по теми, свързани с човешките права и свободи, с демокрацията и европейското бъдеще на страната, мира и стабилността в страната и региона, ДПС реагира на всяка заплаха пред демокрацията и стабилността. Не може и да бъде другояче. И нека никой да не си прави илюзиите, че поставяйки ДПС в една категория с националистите, фактите ще се променят. ДПС проповядва толерантност и заедност, но остро се противопоставя на рушителите на демокрацията и стабилността в страната. ДПС за тази своя идеология заплаща немалка цена, но няма да се откаже от тези ценности, които я правят евроатлантическа, демократична и националноотговорна партия.

ДПС точно днес, при отбелязването на годишнината на 10 ноември, обръща внимание на най-голямата политическа партия в Народното събрание да почерпи поуки от историческите уроци, да не затваря пътя пред своето европейско развитие и да не рискува успеха на европредседателството. За нас европредседателството е важно, но още по-важни са мирът и стабилността. Те са условие, без което не можем като граждани, общество и държава.

Днешните грешки могат да имат тежки последици за бъдещето на държавата ни. Нежеланието (надявам се, не неспособността) да се вслушате в гласа на разума, госпожи и господа от ГЕРБ, да проумеете отговорността, която носите пред бъдещите поколения и да оцените сериозността на ситуацията, скоро ще дадат резултат. Нищо не ви освобождава от отговорност и никой не може и няма да ви я отнеме!

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Ние от ДПС не можем и няма да бъдем толерантни към националисти, шовинисти, радикалисти, екстремисти и тем подобни. Това минира бъдещето на страната. Те сеят омраза, те сеят разделение и са заплаха за страната, за Европа, за бъдещето.

ДПС ще продължи да провежда своята политика за запазване на етническия мир, за създаване на стабилност в страната и региона, за сигурност на гражданите, за спазването на правата и свободите на всички български граждани, за справяне с бедността и осигуряване поминък на хората. И твърдо и неотклонно ще работим против всичко, което застрашава демокрацията.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Днес е 10 ноември, петък, но не 1989 г.

Ако тогава, през 1989 г., беше дадено началото на промяната, нека днес е новото начало на задължителните и неизбежните промени. В името на демокрацията и нашето общо бъдеще. Сапиенти сат!

* Sapienti sat (латински) - умният знае, умният разбира 

Печат Е-мейл

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС