Европарламент

Искра Михайлова изрази становище от името на комисията по регионално развитие в качеството си на докладчик по Бюджет 2018г.

Искра Михайлова, председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент по време на изказването си на 24 октомври 2017г.  в Страсбург.  Михайлова изрази  становище от името на комисията по регионално развитие в качеството си на докладчик по Бюджет 2018г., а именно:

„Ние подчертаваме значението на политиката за сближаване като основна политика за публични инвестиции на Съюза основаваща се на солидарност и допринасяща създаването на растеж и  работни места. Подчертаваме необходимостта да се осигури подходящо ниво на бюджетни кредити за покриване на плащанията по политиката на сближаване, за да се докаже способността на Съюза да изпълнява ангажиментите си и да се засили доверието в него. Отбелязваме неприемливите забавяния при изпълнението на текущите програми, които до момента подкопават ефективността и изразяваме загриженост относно малкият брой подадени искания за плащания по Програмите за периода 2014 - 2020 г. Призоваваме Комисията да продължи да поставя акцент върху резултатите от изпълнението на Бюджета на Съюза и подкрепяме всички стъпки предприети на основание на  резултати и подход. Приветстваме новия финансов пакет в размер на 140 милиона създаден за улесняване на изпълнението на програмата за подкрепа  на структурните реформи.“

Печат Е-мейл

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС