АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС