Публичен регистър

Основни обстоятелства

  • Наименованието на Политическата партия е Движение за права и свободи /ДПС/
  • Политическа партия Движение за права и свободи /ДПС/ е със седалище и адрес на управление : гр. София, район „Възраждане”, бул. “Ал. Стамболийски” № 45 А.
  • Устав на Движение за права и свободи  Устав 
  • Ръководни и Контролни органи на ДПС: ЦОБЦентрален съвет
  • Движение за права и свободи е юридическо лице със статут на партия, което се представлява от Председателя й.

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

pdfПридобити дълготрайни активи през периода 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

ОТЧЕТИ ЗА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - 08.10.2017Г.

pdfКметство Нивянин, област Враца

pdfКметство Чукарка, област Бургас

pdfКметство Попович, област Варна

pdfКметство Скалак, област Бургас

ОТЧЕТИ ЗА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - 02.07.2017Г.

pdfКметство Обретеник, област Русе

pdfОбщина Антоново, област Търговище

ОТЧЕТИ ЗА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - 30.04.2017г.

pdfКметство Люляково, област Кърджали15.05.2017г.

pdfКметство Гара Орешец, област Видин15.05.2017г.

Декларации

zipДекларации по чл. 169, ал. 3 от Изборния кодекс за Парламентарни избори 2017 - 26.03.2017г.

zipДекларации по чл. 169, ал. 3 от Изборния кодекс за Частични избори - 19.02.2017г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2016-ТА ГОДИНА

xlsxГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ на ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за 2016г.

xlsГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2016г. с НЕЗАВИСИМ ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

pdfОдиторски доклад

docОповестяване на ГФО

xlsДекларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии

ОТЧЕТИ ЗА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - 19 ФЕВРУАРИ 2017 Г.

pdfКМЕТСТВО С. ГРАДНИЦА, ОБЛАСТ ГАБРОВО

pdfКМЕТСТВО ГР. ГЛОДЖЕВО, ОБЛАСТ РУСЕ

pdfОБЩИНА КУБРАТ, ОБЛАСТ РАЗГРАД

Дълготрайни активи

pdfПридобити дълготрайни активи през периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

ОТЧЕТИ ЗА ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА - 11 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

zipКМЕТСТВО ДОЛНА КУЛА, ОБЩИНА КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

zipКМЕТСТВО ВЪЛЧИН, ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, ОБЛАСТ БУРГАС

Отчети за частични избори за кметове на кметства - 06 Ноември 2016 г.

zipс. Друмево, Област Шумен

zipс. Грохотно, област Смолян

Президентски избори и Национален референдум 6 ноември 2016 година.

pdfДекларации по чл. 169, ал. 3 от Изборния кодекс

Oтчети за нови избори за кметове на кметства на 02 Октомври 2016 г.

zipБалчик, Петърница, Ружинци

Oтчети за частични избори за кметове на кметства на 02 Октомври 2016 г.

zipГлавиница, Загорско, Калоянци, Криво поле, Петлино

Oтчети за нови избори за кметове на кметства на 05 Юни 2016 г.

zip Кметства: Ауста, Горско Дюлево, Невестино, Срединка, Токачка - Област Кърджали

zipКметства: Каменар, Мъдрево - Област Разград

Oтчети за нови избори за кметове на кметства на 13 март 2016 г.

zipс. Черничево, община Крумовград, област Кърджали       

zipс. Самокитка, община Кирково, област Кърджали

zipс. Септемврийци, община Димово, Видин

zipс. Станянци, община Връбница, област Шумен

Oтчети за частични избори за кметове на кметства на 13 март 2016 г.

zipс. Крушево, общ. Гърмен, обл. Благоевград

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2015-ТА ГОДИНА
Придобити дълготрайни активи за периода 01.09-31.12.2015 г.:  Активи

Придобити дълготрайни активи за периода 01.06-31.08.2015 г.:Активи

Придобити дълготрайни активи за периода 01.01-31.05.2015 г.: Активи

Отчет за Местни избори 2015 г., 25.10.2015г.:

Отчети за проведени избори 2015 г.:

Печат Е-мейл

АЛДЕ
Либерален интернационал
Либсен
Европейски парламент
ЕС